Kadınlarda İdrar Kaçırma Tedavisi Nasıl Yapılır?

Üriner inkontinans olarak da bilinen idrar kaçırma mesane içi basıncın üretra kapanma basıncını aşması durumunda ortaya çıkan ve kontrol edilemeyen bir durumdur. İdrar kaçırma çoğunlukla ileri yaşlarda ve kadınlarda daha sık görülür. Kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemesinin yanı sıra idrar kaçırmak psikolojik ve sosyal birtakım sorunlar yaşanmasına da neden olabilir. İdrar kaçırma sorunu yaşayan kadınlar sosyal ortamdan kaçınmaya ve izolasyona varan sonuçlarla karşılaşabilir.

İdrar kaçırma sorunu; gülme, öksürme, hapşırma, yürüme, egzersiz yapma, ağır eşya kaldırma, oturur ya da yatar haldeyken ayağa kalkılması durumlarında oluşabilir. İdrar kaçırma tedavisi hasta özelinde belirlenen farklı yöntemlerle uygulanabilir. Önemli olan hastanın idrar kaçırmasının altında yatan nedenin ve uygulanacak tedavinin doğru bir şekilde belirlenmesidir.

İdrar Kaçırma Tedavisi Cerrahi ve Diğer Prosedürlerle Uygulanabilir

Kadınlarda idrar kaçırma; stres inkontinansı, Urge inkontinansı, karışık inkontinans ve taşma inkontinansı olarak sınıflandırılabilir. İdrar kaçırma tedavisinde kas egzersizleri, ilaç tedavisi ve cerrahi prosedürler uygulanabilir.

İdrar tedavisinin ilk aşaması pelvik tabanın güçlendirilmesi amacıyla Kegel egzersizleri uygulanmasıdır. Böylece idrar torbası ve idrar yapmayla ilgili kasların kontrol altına alınması ve pelvik taban kaslarının güçlendirilmesi sağlanır.

Bazı idrar kaçırma tiplerinin tedavisi için ilaç tedavisi yeterli gelmesi mümkündür. Bu kapsamda aşırı aktif olan kas aktivitesinin azaltılması amacıyla ilaç kullanılabilir.

Diğer tedavilerin başarısız olması durumunda birçok farklı cerrahi girişim seçeneğinden en uygun olan hasta özelinde belirlenerek uygulanabilir.

Sling prosedürü stres inkontinansını tedavi etmek için uygulanmakta olup idrar tabanına ekstra destek sağlayan mesanenin alt ucuna sentetik ya da biyonik doku tabakası aşılanmasını kapsar. Kasık kemiğinin üzerinden küçük bir kesi yapılarak mesane boynuna erişilir ve askı üretrayla mesane boynunun altına yerleştirilerek mesane boynuna hamağa benzer bir destek sağlanmış olur. Böylece öksürme ya da kaçma baskısı mesaneyi ve idrar yolunu aşağı bastırdığında, pubovajinal askı direnç sağlayabilir.

Pelvik taban kaslarındaki zayıflığın neden olduğu idrar kaçırma sorununun tedavisi için kolposüspansiyon olarak da bilinen cerrahi prosedür uygulanabilir. Bu prosedürler ile kasların sıkıştırılması böylece mesanenin ve uterusun vücuttaki orijinal konumlarına geri getirilmesi hedeflenir. Karnın alt kısmında kesi açılarak mesane boynu kaldırılır ve bu pozisyonda dikilerek prosedür tamamlanır.

Karışık inkontinans ve pelvik organ prolapsusu sorunu yaşayan kadınlarda askı prosedürü ve prolapsus cerrahisi kombinasyonu uygulanmasıyla istenilen sonuçlar elde edilebilir.