Sperm Fish ve Tunel Test Nedir?

Sperm fish bir hücredeki genetik materyal üzerinde çalışılmasına izin veren sitogenetik bir tekniktir. Bu tekniğin sperm hücrelerine uygulanması ile spermde kromozom malsegregasyonu riskinin artıp artmadığı belirlenebilmektedir. İnsan vücudundaki herhangi bir somatik hücrede 23 çift kromozom yani her kromozomdan 2 kopya vardır. Ancak insan gametlerinin kromozomal olarak normal kabul edilmesi için 23 kromozoma yani her bir kromozomun tek bir kopyasına sahip olması gerekmektedir. Yapısal ya da sayısal olarak normal olan yumurta ve sperm bir araya geldiğinde 46 kromozomlu embriyoyu meydana getirirler. Bazı kişiler normal kromozom yapısına sahip olsa da üreme hücrelerinde hatalı bölünme nedeniyle az ya da fazla sayıda kromozomlu yumurta ve sperm oluşur. Bunun sonucunda anormal sayıda kromozoma sahip olan embriyoların oluşması söz konusu olabilir. Bu anomalilerin çoğu gebelik oluşturmaz bir kısmı da henüz gebeliğin bile fark edilmediği erken dönemde düşüğe neden olur. Sperm fish testiyle sperm hücrelerindeki kromozom anomalileri belirlenebilir. 

Tunel testi sperm DNA’sının bütünlüğünün değerlendirilmesi için kullanılan çok hassas ve tekrarlanabilir bir yöntemdir. İleri sperm testlerinden biri olup spermlerdeki DNA zinciri kırıklarının tespit edilmesini sağlar. Bazı durumlarda sperm sayısı normal olmakla birlikte farklı nedenlerle kısmi ya da tam dejenerasyonlar olması mümkündür. Tunel test bu gibi durumların tespitinde kullanılan sperm DNA hasarı tespit yöntemlerinden biridir.

Tunel test ile DNA zincirinde kısmi ya da tam dejenerasyonlar tespit edildiyse spermde DNA fragmantasyonuna testis dışındaki kanallarda sebep olabilecek olumsuz faktörlerin araştırılması gerekir. Bazı durumlarda TESE işleminin uygulanması, genetik incelemeler yapılması söz konusu olabilir.


Randevu Talebi Oluşturun

    Randevu Talebi Oluşturun