Gebelikte Tarama Testleri

Gebelik süreci boyunca anne adayının ve bebeğin sağlığı açısından önemli bazı tarama testleri uygulanır. Bu testler bebeğin sağlığı hakkında bilgi sağlamak için tasarlanmıştır. Bebeğin doğum öncesi bakımının ve gelişiminin optimize edilmesine yardımcı olabilir. İkili, üçlü, dörtlü tarama testleri gebelik sonucunda anomalili bebek dünyaya getirme riskini saptamaya yarasa da tarama testlerinin bebekte bulunabilecek kromozom anomalilerinin hepsini yakalayamayabilir. Ayrıca bebekteki yapısal anomalileri yani sakatlıkları da göstermez. Tarama testleri yapılmasının gebelik üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. Ancak tarama testi sonuçlarına bağlı olarak CVS, amniyosentez gibi girişimsel müdahaleler yapılması durumunda gebeliğin kaybı gibi komplikasyonların oluşması riski bulunur.

İlk trimester taraması fetal ultrason ve materyal kan testinin bir kombinasyonudur. Fetüsün belirli doğum kusurlarına sahip olma riskini belirleme açısından önemlidir. 

Yan pozisyondaki bebeğin ensesinin arkasındaki saydam alanın ölçüldüğü ve annenin kanında HCG+PAPP-A değerlerine bakıldığı ikili kombine testtir. Kromozomal anomalisi olan bebeklerin tespitinde en başarılı test olarak kabul edilir.

16-18. haftalarda yapılan üçlü testte annenin kanı incelenir, bebekte Down Sendromu ve Trizomi 18  bulunma riski değerlendirilir. Aynı haftalarda annenin kanında HCG+AFP+E3+İnhibin A değerlerine bakılan dörtlü test de uygulanabilir. Yapılan tüm tarama testlerinden en doğru sonucun alınabilmesi için elde edilen değerler annenin yaşı, gebelik haftası gibi parametrelerle kombine edilmelidir.

Gebeliğin 10. haftasından itibaren yapılabilen NIPT testinde anneden alınan kan örneği üzerinden fetüsteki kan hastalıkları taranabilir. Bunun için fetüse ait bazı hücrelerin annenin kan dolaşımına girmiş olması gerekir. NIPT testi ile Down sendromu, Palau sendromu, Edwards sendromu gibi gebelikte en sık görülen kromozom anomalileri ile bazı mikrodelesyon sendromlarının saptanması mümkündür.


Randevu Talebi Oluşturun

    Randevu Talebi Oluşturun