Yumurta Toplama İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?

Yumurta toplama tüp bebek tedavisinin en önemli aşamalarından biri olarak kabul edilmektedir. Anne adayının kullandığı hormon içerikli ilaçlarla büyütülen yumurtalar ultrason ve kan testleri ile ölçümlenir. Bu sayede uygun boyuta ulaşıp ulaşmadıkları değerlendirilir. İlaç kullanımına başlandıktan sonra 10. ya da 12. günde foliküllerin uygun boyuta ulaşması ile hCG ya da GnRH agonist diğer bir deyişle çatlatma iğnesi verilmektedir.

Yumurta toplama işleminde belirli bir büyüklüğe erişen yumurtalar, çatlatma iğnesiyle ovülasyon tetiklendikten sonra toplanmaktadır. Çoğunlukla çatlatma iğnesinden 34 – 36 saat sonra yumurta toplama işlemi yapılır. Yumurta toplama işleminin zamanlaması doğru ayarlanmalıdır. Çünkü yumurta toplama işleminin başarısı tüp bebek tedavisinin başarısını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle yumurta toplama işleminde en uygun tekniğin kullanılmasına özen gösterilmeli, komplikasyonların önüne geçilmesinde ve yumurta sayısının artırılmasında son derece önemli bir işlem olduğu göz ardı edilmemelidir. 

Yumurta toplama transvajinal ultrasonla yapılır. Eğer yumurtalıkların pelvis dışında olduğu tehlikeli bir durum söz konusuysa transabdominal ultrasonografi tercih edilebilir. Genel anestezi ya da sedasyon altında yumurtalıklar; üstüne jel sürülü, steril bir kılıf içinde olan ve steril iğne kılavuzu takılı olan ultrason probuyla görüntülenir. Yaklaşık 15 – 30 dakika süren işlemde yumurtalığa ulaşan iğneyle 10 mm’den büyük her folikülün ortası hedeflenir ve foliküllerdeki sıvı aspire edilir. Aspire edilen folikül sıvısı fiziksel şartlardan etkilenmeden embriyoloğa ulaştırılır. İnkübatörde birkaç saat beklenen yumurtalar temizlenir, mikroskopla olgunluk aşaması değerlendirilir. Sağlıklı ve olgun yumurtalar tespit edildikten sonra içerisinde bulunduğu sıvıdan ayrılıp bir kaba aktarılır.


Randevu Talebi Oluşturun

    Randevu Talebi Oluşturun