Azospermi Nedir?

Azospermi, erkeğin menisinde sperme rastlanmaması yani menide sperm bulunmaması anlamına gelmektedir. Azospermi sorunu, erkeklerin yaklaşık % 1’inde, kısırlık sorunu görülen erkeklerde ise % 10 ile % 15 civarında görülmektedir. Azospermi’nin ve Oligospermi’nin birbirine karıştırılmaması gerekmektedir. Bunun sebebi ise, Oligospermi’de az miktarda görülen spermin mikroenjeksiyon sayesinde kullanımı gerçekleştirebilmektedir.

Azospermi, tıkanıklığa bağlı olan ve olmayan olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Tıkanıklığa bağlı azospermi, doğuştan sperm kanallarının bir bölümünün eksik olması nedeniyle, genital enfeksiyonlar veya cerrahi girişimler sonrası gerçekleşebilmektedir. Tıkanıklığa bağlı olmayan Azospemi, genetik bozukluklar nedeniyle, testislerin doğuştan yukarı kanallarda kalmasıyla, testis torsiyonuyla, bazı enfeksiyonlarla ve radyasyona maruz kalma gibi nedenlere bağlı olarak gelişebilmektedir. Tıkanıklığa bağlı azospermilerde, kanalları açabilmek için bazı cerrahi girişimler denenebilir. Cerrahi yöntemler ile başarı elde edilmeyen hastalarda ve tıkanıklığa bağlı olmayan azospermide tek tedavi yöntemi, cerrahi yollar ile sperm elde edilmesi ve mikroenjeksiyon yönteminin uygulanmasıdır.

Bu rahatsızlığa sahip hastalarda üroloji muayenesi, hormon ve genetik tetkikler yapılması gerekmektedir. Ayrıca tüp bebek uygulaması öncesinde bazı genetik testlerin yapılması da önerilmektedir. Y-kromozomunun AZfa, AZFb veya tüm AZF bölgesinde delesyon bulunan hastalarda sperm bulma olasılığının düşük olması sebebiyle tedaviye alınmaması önerilmektedir.